03-11-05

Kleine letterkes

Wie van jullie leest altijd de kleine letterkes op contracten? Nog niet de helft, wed ik. Ik doe dat ook niet altijd. Maar als het om redelijk wat geld gaat, en 't is maar één bladzijde niet al te kleine letterkes, dan doe ik dat wel. En dan lees je dit:
 
De opdrachtnemer is nimmer jegens de opdrachtgever of derden aansprakelijk voor welke schade dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan in verband met de door de opdrachtnemer geleverde goederen enof diensten, toegebracht aan personen of goederen, bedrijfsschade en derving van inkomsten hieronder begrepen, ook niet wanneer deze is veroozaakt door opzet of grove schuld van personeel van de opdrachtnemer.
 
En daar ga je natuurlijk niet mee akkoord. Dan kunnen ze het kot opfikken en niet aansprakelijk zijn. Dus dan laat je er dit ongeveer van maken:
 
De opdrachtnemer is nimmer  aansprakelijk voor welke schade van derden dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan in verband met door de opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten, toegebracht aan personen of goederen, bedrijfsschade en derving van inkomsten hieronder begrepen,ook niet wanneer deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden. (En hierachter komt dan een stukje over wat er gebeurt in geval dat hij wel aansprakelijk is...)
 
De eerste versie was misschien sowieso al niet rechtsgeldig geweest. Ik heb niet genoeg onderricht in het recht gehad om dat te kunnen beoordelen (twee jaar lang een uurtje per week ofzo). Maar 'k speel toch liever op zeker...
 
Tip: lees altijd de kleine lettertjes... 

21:30 Gepost door Ikje | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Hehe 't is u toch maar schonekes gelukt :-)

Gepost door: Péke | 04-11-05

niemand kan zich "exoneren" (ontlasten) voor zijn opzettelijke schade die hij toebrent aan andermans goederen.
voor onopzettelijke schade kan dit denk ik wel: tenzij het niet meer redelijk is...

Gepost door: lord cms | 07-11-05

De commentaren zijn gesloten.